Mrežni marketing

Sistem mrežnog marketinga je najprogresivniji način plasmana robe i usluga, naziva se marketing distributivnim sistemom 21. veka.  Pojavio se kao konkurencija klasičnom načinu prodaje, sa težnjom da se što više zaobiđu posrednici između proizvođača i potrošača. Klasičan marketing podrazumeva ugrađivanje raznih posredničkih usluga u cenu proizvoda, što ne odgovara ni krajnjem kupcu ni proizvođaču.  Proizvođač se kroz ovaj sistem približava potrošaču i tako cena proizvoda postaje povoljnija. Potrošač ima mogućnost da proizvode nabavi po povlašćenim cenama.

U mrežnom marketingu kompanije nemaju visoke troškove koji u mnogim segmentima opterećuju klasično poslovanje, a ugrađuju se u cenu proizvoda koju plaća krajnji kupac. Uštede su na potrebi za posedovanjem velikog broja poslovnih i maloprodajnih objekata, transporta do potrošača, velikom broju zaposlenih, reklamnim kampanjama, atraktivnim i luksuznim pakovanjima.  U mrežnom marketingu sav posao obavljaju registrovani potrošači proizvoda, prodaju i reklamiraju proizvode kroz međusobnu komunikaciju i neposredne, lične kontakte.  Kompanije koje posluju kroz sistem mrežnog marketinga puno ulažu u kvalitet i razvoj svojih proizvoda, a zbog neposrednog kontakta sa potrošačima brže reaguju na zahteve i potrebe tržišta.