Menadžment kompanije

Kolegijum – menadžment tim Kompanije Limes čini radno telo koje se sastaje najmanje jednom mesečno a po potrebi i više puta. Menadžment tim Limes-a na čelu sa vlasnikom i direktorom kompanije čine stručnjaci iz oblasti knjigovodstva, komercijale, proizvodnje i marketing logistike.

Njegova uloga je veoma značajna za funkcionisanje same kompanije. Na sastancima se razmatra poslovanje kompanije sa aspekta knjigovodstva, prati se trend proizvodnje i mreža koju čine članovi Limes-a.

Generalno, kolegijum je zadužen da razmatra sva pitanja koja se tiču poslovanja firme, usvaja odluke i donosi rešenja.