Дијабетин чај

Се употребува како дополнителна терапија кај лица со шеќерна болест од типот 2 ( кои не се зависни од инсулин), бидејќи со почитување на диетална исхрана, физичка активност и лековите кои ги примаат, набрзо зголемената гликемија ја доведуваат многу блиску до нормалната граница