Покажува силно антисептичко дејство веднаш по нанесувањето. Делува на бактерии, вируси и габички.

Анализите покажаа дека не постои можност за резистенција на микроорганизмите на дејството на ова средство, па заради тоа може да се употребува во редовна дезинфекција и во случаи на инцидентна состојба.

Се нанесува на претходно механички исчистени површини.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Раствор 1:40 – Овој раствор се употребува за дезинфекција на сите цврсти површини, подови, мебел, кваки на врати, а посебно на простории кои истовремено ги употребуваат повеќе лица (банки, продавници, амбуланти). Се повторува по 8 часа во зависност од контаминацијата. За домаќинства доволен е еден третман дневно.

ЗАБЕЛЕЖУВАЊА ОД МРЕЖАТА :

Раствор од 1:20 ја отстранува мувлата од купатилата. Во почетокот се нанесува два пати неделно, а подоцна кога ќе се исчисти целосно, одржувањето се врши еднаш месечно.